søndag 22. januar 2012

Loen, 20. januar

De som bor i Lodalen har naturen tett innpå seg, den gir og den tar. Ramnefjellet som raste ut i 1905 og i 1936, skapte flodbølger som tilsammen tok over 130 menneskeliv. De store grendene i Bødal og Nesdal finnes ikke lengre etter flodbølgen i 1936. Ellers bor det fortatt folk på de fleste gardene innover i dalen. Stormen eller orkanen, Dagmar, som kom på besøk i jula satte spor etter seg. På Helset opplevde kona på gården at våningshuset blåste vekk, mens hun søkte tilflukt i kjelleren.