søndag 27. januar 2013

Gaupesteinmarka naturreservat

Det føles godt å kunne skrive Gaupesteinmarka naturreservat og vite at vår egen konge sist fredag signerte papirene som gir Follos siste villmark sitt etterlegtede vern mot hogst og andre tekniske inngrep. Som leder av Naturvernforbundets lokallag i Ski har vern av dette flotte skogområdet vært mitt store prosjekt de siste 15-20 år.