torsdag 28. januar 2010

Kråker på nattekvist, fargerHar her fått dempet himmelen en del og forsterket en anelse rødskjæret i greinverket. Månen som er en viktig del av bildet trer klart fram. Så jeg tror dette er en bedre utgave enn s/h bildet.

onsdag 27. januar 2010

Kråker på nattekvistEt lite eksperiment fra min side. Himmelen var litt vel lyseblå, så hvorfor ikke prøve med s/h for å forsøke å få litt kveldsstemning.
Mon tro om det fungerer?

lørdag 23. januar 2010

Isklokker


Isformasjoner fra en frossen bekk med noen åpne partier, bildet er tatt noen dager før jul. Disse klokkeformasjonene var fascinerende, de vekslet fra helt svart til hvitt avhengig av om de gikk klar av bekkevannet eller ikke.

onsdag 20. januar 2010

Sangsvaner - igjenHjemmekontor og ett par timer avspasering midt på dagen gir mulighet for en kontrastfyllt hverdag!

lørdag 16. januar 2010

Sangsvaner

Disse svanene utfordret ytegrensene for medbrakt utstyr. Nikon D300 måtte jobbe på 1600 ISO. Min ikke altfor lyssterke 70-300 mm har heldigvis VR og måtte klare seg med 1/30 til 1/50 på disse bildene, alt håndholdt.

Forøvrig en enorm opplevelse, sangsvaner på så kort hold har jeg inntil idag sett på som uoppnåelig.

torsdag 14. januar 2010

Skarv

Skarv på næringssøk i Vikerhavn, Kirkøy, Hvaler.

onsdag 13. januar 2010

Ovenfra ned

En tanke inspirert av Stig Børre fant jeg fram ett av mine bilder fra Lisboa.


søndag 3. januar 2010

Fossekallen

Det må da være kaldt å dykke etter mat midtvinters? Men, idag med minus 15, er det kanskje 20 grader varmere under vann!Jeg har ofte lurt på fugler og dyrs kamuflasjedrakter. Men oppleves de i deres rette element er det lettere å forstå. Dette bildet viser hvorfor det er greit med en hvit brystflekk for fossekallen.

Stein Kr

fredag 1. januar 2010

En fuglekonges død

For denne lille krabaten ble natta til årets første dag for lang og for kald. Fuglekongens død minner om hvor sårbar naturen er.


Naturens sårbarhet fordrer at vi som naturfotografer farer varsomt fram. Vi formidler ofte det vakre og det spektakulære i naturen. Elementer som ikke hører med i den vakre, urørte naturen blir sortert vekk. I større grad bør de truslene naturen er utsatt for dokumenteres. Kanskje bør naturfotografens rolle dreies litt vekk fra å vise all vår vakre natur, til også å vise all den trussel vår vakre natur er utsatt for.
Vel, fuglekongens død var nok uavhengig av dette. Men, den førte mine tanker mot naturens sårbarhet og menneskets virksomhet som den største trussel.

Godt Nyttår!
Stein Kr