fredag 1. januar 2010

En fuglekonges død

For denne lille krabaten ble natta til årets første dag for lang og for kald. Fuglekongens død minner om hvor sårbar naturen er.


Naturens sårbarhet fordrer at vi som naturfotografer farer varsomt fram. Vi formidler ofte det vakre og det spektakulære i naturen. Elementer som ikke hører med i den vakre, urørte naturen blir sortert vekk. I større grad bør de truslene naturen er utsatt for dokumenteres. Kanskje bør naturfotografens rolle dreies litt vekk fra å vise all vår vakre natur, til også å vise all den trussel vår vakre natur er utsatt for.
Vel, fuglekongens død var nok uavhengig av dette. Men, den førte mine tanker mot naturens sårbarhet og menneskets virksomhet som den største trussel.

Godt Nyttår!
Stein Kr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar