mandag 30. desember 2013

Rødshue, Kirkøy, Hvaler den 4. juledag

Stenkunst Hvaler er et prosjekt ved Rødshue på Kirkøy, Hvaler. Her ble kunstnere invitert til å utforme kunstverk av stein i et område hvor det i tidligere tider ble drevet stenhuggervirksomhet. Den første kunstneren var italieneren Allessandro Stenico som i 2005 reiste skulpturen Fortidens vitner. Disse to abstrakte søylene er lagd av en stor blokk med granitt fra steinbruddet ved Urdal. Der ble den store blokka splittet i to og formet til en maskulin og en feminin søyle, omtrent som Gud skapte Adam og Eva.
torsdag 26. desember 2013