søndag 5. januar 2014

Gaupesteinmarka, 5. januar

Gubbeskjegg


Nye trær får gode vekstvilkår der hvor jord blottlegges, som her ved en rotvelt


Skogsbekk


Rødrandkjuke på en grangadd som er felt av den kraftige vinden de siste ukene