onsdag 26. januar 2011

Ferga og fyrlykta


Inspirert av Kai Edvard fant jeg fram dette bilde fra begynnelsen av januar i fjor. Det var kaldt da og. Bildet er tatt fra Vikerhavn på Asmaløy, Hvaler.

søndag 23. januar 2011

Skogen sover


Skogen sover fortsatt, selv om dagene er blitt lengre. På lørdag tok jeg en trugetur norvest i det som snart blir Gaupesteinmarka naturreservat. Spor etter elg, hare og andre av skogens dyr forteller imidlertid at det er liv her. En meiseflokk flyr forbi. Flaggspetten driver ivrig i spettesmia, en litt mer forsiktig hakking avslører tretåspetten. Svartspetten skriker der den flyr gjennom gammelskogen. Så det er liv i en skog som umiddelbart ser ut til å sove. Nede ved beverdammen er det også full aktivitet. Det blir kanskje kjedelig å ligge i hytta hele vinteren. Beveren klarer å få hull på isen, ofte ved demningen eller der en bekk renner ut i dammen. Det er en imponerende virksomhet, det er stier langt inn i skogen hvor osp og bjørk blir felt.
Om vinteren skal skogen oppleves med truger på beina. Det ideelle underlaget er skare med noen centimeter nysnø på toppen. Jeg bruker alltid staver når jeg går på truger. Er det kupert terreng må jeg ha to staver. I lettere terreng bruker jeg bare en, det er lettere å kombinere med fotografering. Staven fungerer også som en monopod.

tirsdag 18. januar 2011

torsdag 6. januar 2011

SkjærpiplerkeMulig jeg tar feil, men jeg tror dette er en skjærpiplerke.
Bildet er tatt på Asmaløy, Hvaler den 24. juni 2010. Jeg føyer meg da inn i rekken av de som ser fram mot våren. Men, det er ingen bråhast. Vi har en fin tid framover og det haster absolutt ikke med mildvær nå.

lørdag 1. januar 2011

2011 - International Year of the Forests

FN har erklært 2011 til å være Skogens År. Jeg kommer til å følge opp dette her på bloggen. Nettstedet www.gaupesteinmarka.no er dedikert min Skog, Gaupesteinmarka. Der er det informasjon om mitt store prosjekt gjennom mer enn 15 år. Dette prosjektet ser nå ut til å lykkes ved at et mer enn 6 km2 stort område blir vernet som barskog naturreservat. Fylkesmannen har informert om at verneplanen for Gaupesteinmarka snarlig vil komme på høring.
Jeg har valgt å illustrere dette første innlegget i 2011 med bilder fra et annet barskogreservat, Lerdalen på Vesterøy i Hvaler. Og her har vi en link til mitt andre store prosjekt for 2011. Nemlig å beskrive opplevelsesverdiene på Hvaler uten å ta for meg båtliv. En Hvalerguide for landkrabber.


Naturen har selv valgt å pynte dette treet med en hvit elg, en engleelg, til ære for Skogens År.


I Lerdalen finnes noen trær med enorme dimensjoner. Noen av disse er spart fordi de har en funksjon som grensetrær. Disse enorme enkelttrærne forteller oss hvilken dimensjoner som ville vært naturlig å finne i skogen om den fikk passe seg selv. Og hvilken dimensjoner vi vil se på nytt i vernet skog om hundre eller tohundre år.


En naturskog kan virke utilgjengelig. Og områder hvor skogen har kolapset som her kan være en utfordring å forsere. Men i det store og hele er naturskogen mer åpen enn en plantet skog og slike områder med my læger kan man velge å gå utenom. I Lerdalen er det også en gjennomgående sti som er grei å følge.