torsdag 14. juli 2011

Blåklokka og snutebilla


Jeg har brukt noen dager i blomsterenga og studert det som skjer av erotikk og dramatikk. Blomster og bier og hva de bedriver har vi alle lært på skolen. Men hvilket inngrep krabbeedderkoppen gjør i blomseterengas paradisiske harmoni gikk læreren forbi i taushet. Heller ikke snutebillas hemmelige liv i en blåklokkeblomst var en del av barndommens lære. Denne billa som kun er 2-3 millimeter lang legger de færreste merke til. Med det riktige utstyret solid plassert på stativ kan man i vinkelsøkeren i ro og fred studere denne minielefantens gjøren på en blåklokkeblomst. Håper å komme tilbake med flere skildringer fra blomsterenga i løpet av sommeren.