søndag 28. desember 2014

isfisker og fjordfiskerNoen må bare fiske, gjerne hver dag. Om det en minus 15 eller ikke. Andre må bare ha med kameraet, :-)