torsdag 17. februar 2011

Eventyrskogene forsvinner


Premie til den som finner fram til stien gjennom Eventyrskogen på bildet.

Dessverre for seint, stien finnes ikke lengre og heller ikke Eventyrskogen den går igjennom. Dette var en klassisk blåmerket sti som snirklet seg gjennom gammelskogen på vei nordover fra Vientjern i Gaupesteinmarka.

Det drives rovdrift på det som er igjen av gammelskog i Norge. Det er snart bare den eldste og mest verneverdige skogen igjen å hugge. Opplevelsesrik Eventyrskog med rikt biologisk mangfold. De fleste av våre sjeldne arter lever i slike skoger. Det massive flathugstregimet som er ført etter siste verdenskrig har i liten grad gitt ny hogstmoden skog. Det vil enda gå ti til tyve år før det er hogstmodent virke som monner på gamle hugstflater. Og i mellomtiden forsvinner våre siste gammelskoger, med myndighetenes velsignelse og økonomiske støtte.
Skogbruket benytter tabloide argumenter og påstår dagens skogbruk er bærekraftig, tilveksten er større enn noensinne. De argumenterer med klima og CO2 balanse. Tilveksten på gamle hogstflater er positivt, men hogst av den siste gammelskogen er det ikke. Gammel nordlig barskog binder mer CO2 enn tropisk regnskog på samme areal. I våre skoger er det meste av dette bundet i jordsmonnet og i myrpartier. Ved avvirking frigjøres mye av denne klimagassen som har blitt bundet i jordsmonnet i en sammenhengende prosess fra siste istid.
Vi må klare å holde på flere tanker samtidig. Vi kan ikke ofre biomangfoldet i gammelskogen for å kunne forbruke like mye energi som før. Og hogst av gammelskog redder uansett ikke klimaet, det gir faktisk et negativt bidrag. Det er selvsagt lønnsomt for skogbruket, særlig med subsidier i tillegg. Og det siste er ikke en del av skogbrukets tabloide argumentasjon.

Sabima: Bruk av skog i klimasammenheng
Eventyrskogene i Gaupesteinmarka

7 kommentarer:

Hilda R.B sa...

Viktig debattinnlegg du har her. Jeg elsker å gå inn i eventyrskogen vår. Der er det stille og mange vekster og uberørt natur. Enig i at vi må bevare den for barna og barnebarna. Vi som bor ved kysten skjønner ikke hvorfor vi ikke kan utnytte bølgekraften mer!!! Det tenker jeg ofte på når jeg står ved bergene ved havet, bølgene ruller inn mot land og det er masse energi der da!? Hvorfor er vi ikke kommet lengere med dette. Ha en god energisparende helg!

Stein Kristian Martinsen sa...

Takk Hilda!
Jeg ser på dette som en av naturfotografens viktigste oppgaver, å sette fokus på de truslene naturen, biomangfoldet og friluftsområdene våre blir utsatt for.
Ha en fin helg!

Stein

Øyvind Antonsen sa...

Dette er en tragisk utvikling. Snart er det bare gammelskog igjen i lier som er så bratte at det (foreløpig) ikke er drivverdig. Og på noen myrer da.

Det er en skam at Norge ikke har klart å ta vare på mer skog.

Stig Børre Elvegård sa...

Skremmende utvikling, både miljømessig og opplevelsesmessig.

Lasse sa...

Trist o skrämmande utveckling. Bra att du sätter fingret på detta.

Kai Edvard - naturligvis! sa...

Hei Stein
Et glimrende innlegg om rasering av gammalskog.Jeg gremmes over hvordan naturen blir utsatt for meningsløst vold.Er det rart at ting går åt helvete.Det eneste miljø tiltak alle partier tenker på er avgifter her og avgifter der,mens de lar alt annet bare seile sin egen sjø!!! Skremmende!!!!

Knut Børge Strøm sa...

Meget godt skrevet Stein! Virkelig kjekt å se at det er flere personer som våger å si sin oppriktige mening, og tale det som faktisk er den skremmende sannhet om dagens forvaltning av Norsk natur.

Fortsett!
Knut Børge

Legg inn en kommentar