torsdag 23. april 2015

Toppdykker fanger abbor

Toppdykker fanger abbor  i Østensjøvannet, Oslo.