torsdag 27. oktober 2011

Lets dance . . .

. . . ta på de rø' skoa og dans ivei!

- fritt etter David Bowie.

Verneplanen for Gaupesteinmarka er nå, etter fire år, ferdigbehandlet hos Fylkesmannen i Østfold, oversendt Direktoratet for Naturforvaltning som umiddlelbart sendte den med anbefaling videre til Miljøverndepartementet. Det er totalt 18 verneområder i Norge som i høst, om budsjettet er tilstrekkelig, blir lagt på kongens bord for signering. Med det vil Gaupesteinmarka naturreservat på 6.568 dekar bli vernet for all framtid mot hogst og andre tekniske inngrep. I verste fall blir vedtaket liggende til over nyttår, men det kan vi leve med. Selv har jeg gjennom Naturvernforbundet i Ski jobbet for å få til et verneområde her inne i snart 20 år, registrert rødlistearter og Eventyrskog. Påklagd hogster og lagd litt leven innimellom, men i hovedsak holdt et lavt konfliktnivå. Allianser med personer og foreninger som deler interessen for vern og bidrar med å holde saken varm har vært viktig.
Til slutt ble det den såkalte "Frivillig vern"-modellen som ble løsningen. Her får grunneierne realisert verdien i skogen uten å måtte ta den konflikten det ville blitt å føre skogsmaskiner inn i hjertet av Gaupesteinmarka.
2010 var Naturmangfoldåret, 2011 er Skogens år og 2012 blir Gaupesteinmarkas år. Vi håper å få til en større markering når vernevedtaket er på plass.
Invitasjon kommer!

Endelig verneområde
Gaupesteinmarka blir naturreservat
Frivillig vern

8 kommentarer:

Lord Espen A. Skjøld sa...

GRATTIS!!!!

Vel utført arbeid, og jeg gleder meg til flere turer i fantastisk natur.

Espen

Stein Kristian Martinsen sa...

Takk, Espen.
Det er en god følelse å vite at skogen fortsatt er der til neste tur.

Kai Edvard - naturligvis! sa...

Hei Stein
Kjempehyggelig at noen lykkes.Godt jobbet.Tar gjerne imot invitasjon til markeringen!!!:O))

Håvard Flaatten sa...

Kjempebilde :) God helg
mvh
Håvard

Christer Hoel Olsen sa...

Gratulerer, og takk for innsatsen for vern av et spennende og unikt naturområde i mitt nærmiljø!
Og bildet er forresten også supert!

Espen Viker sa...

Må bare henge meg på resten her som takker for innsatsen! Godt jobba!

Stein Kristian Martinsen sa...

Takk til alle!
Det viktigste er å verne om den naturen en har rundt seg, der har man faktisk mulighet til å gjøre en forskjell.

Stig Børre Elvegård sa...

Takk for en utrolig innsats og engasjement fra din side Stein - og gratulerer! Det må jo være utrolig tilfredstillende å endelig nå målet. Naturmangfoldet trenger ildsjeler som deg.

Legg inn en kommentar